۰۰۰۰۰۰۰۰۱

دم رفتن، دلم را برد... کشتش

به من می‌گفت با چشم درشتش :

بدون من هزاران یار داری...نوشتم :

یک ، هزاران صفر پشتش

؟ 

همان پروانه‌ای که دل به او باخت

که با چشم قشنگش دستم انداخت

همان مست دو بال آسمانی

نمی‌دانم خرابم کرد ...یا ساخت !

چند دوبیتی از این کتاب؛

Davoud Safdarian

یکی مثل ما... 

اگر چه با نگاهت حرف داری

به روی زخم مرهم می‌گذاری

نمی‌فهمد کسی حرف دلت را

تو هم دست کمی از ما نداری

Safdarian's first poems book in Persian language named “Mikhaam donbaale Khorshid raah bioftam” (=I am going to follow the sun) is included with 154 couplets (do-bayti) and 15 sonnets (ghazal) published officially by Roozgar Publication spring 2011 in Tehran.

FOLLOW US:

ALL RIGHTS RESERVED

© 2015  DAVOUD SAFDARIAN

اولین مجموعه شعرهای داود صفدریان با نام "می خوام دنبال

خورشید راه بیفتم"  که شامل 154 دوبیتی و 15 غزل است. 

این کتاب در بهار 1390 در تهران و توسط نشر روزگار منتشر

شد و اپلیکشن رایگان آن هم برای موبایلها و تبلتهای اندرویدی همچنین آیفون و آیپد در دسترس عموم می باشد